Mikroregion Matice Slezská
MikroregionHáj ve Slezsku

GDPR

Mikroregion Matice Slezská nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Odpovědnost za vyřízení Vašich podnětů a žádostí má výhradně naše organizace.

Mikroregion Matice Slezská zpracovává vaše osobní údaje v rámci jednotlivých agend. Vaše osobní údajů o Vás zpracováváme v těchto agendách minimálně z jednoho z těchto důvodu:

 • plnění některého z platných zákonů
 • plnění ze smluvních závazků
 • plnění z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni
 • plnění z důvodu oprávněného zájmu organizace
 • plnění z důvodu životně důležitých zájmů organizace
 • udělením Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

 

V rámci námi zpracovávaných Vašich osobních údajů a dle ON máte právo na:

 • Přístup a kopii (informaci) dle čl. 15 ON, jaké osobní údaje o vás naše organizace zpracovává. Ovšem naše organizace má právo v případě, že Váš požadavek bude bezdůvodný nebo nepřiměřený (opakující se v nepřiměřeně krátkém intervalu), nebo bude vyžadovat delší čas na vyhledání těchto dat, po Vás požadovat úhradu přiměřených nákladů. V některých případech můžeme také Váš požadavek odmítnout.
 • Opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 ON. Pokud údaje zpracovávané v našich agendách nejsou správné, máte právo požádat o jejich opravu.
 • Výmaz Vašich osobních údajů dle č. 17 ON. Pokud budete přesvědčeni, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně, máte právo požadovat výmaz
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 ON. V některých případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Podat námitku na zpracování dle čl. 21 ON. Pokud zpracováváme data z důvodů veřejného zájmu, plnění výkonu veřejné moci nebo oprávněného zájmu naší organizace máte právo podat námitku proti takovému zpracování.
 • Odvolat souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 nebo podle čl. 9 odst. 2 ON. V případě, že jste naši organizaci udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat odesláním emailu uvedeném v kontaktech obce, v němž uvedete, o jaký souhlas jde a že jej odvoláváte. Nebo také dostavením se do sídla organizace a sepsáním odvolání souhlasu nebo v listinné podobě zaslané na naši doručovací adresu.

Při vyřizování Vašich požadavků, dotazů a podnětů se vždy musíte identifikovat a uvést kontaktní údaje. Před vyřízením musíme vždy ověřit Vaši identitu. Celý proces urychlíte, pokud podání zašlete datovou schránkou nebo emailem podepsaným elektronickým podpisem, nebo bude Váš podpis ověřený. Nejjednodušší je však dojít na náš obecní úřad s průkazem totožnosti a podáním, kde si Vás ověříme na základě předloženého průkazu totožnosti.

V případě že nebudete spokojeni s vyřízením vašeho podání, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme však nejdříve komunikovat s pověřencem, jehož úkolem je právě kontrolovat, zda pracujeme s Vašimi osobními údaji dle ON a neporušujeme Vaše práva.

V Mikroregionu Matice Slezská zpracováváme většinu Vašich osobních údajů na základě smluvních vztahů. Zpracováváme osobní údaje zejména o dodavatelích, nebo jejich zástupcích a v rámci pracovněprávních smluv taktéž o zaměstnancích. Zde jsou to zejména osobní údaje jmenné, adresné, IČ, DIČ, bankovní účty, výše platu, rodné číslo a další. Přístup k těmto údajům mají vždy pověření zaměstnanci. V rámci plnění zákonných povinností tyto údaje předáváme dalším úřadům a veřejným institucím (např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Finanční správa, Úřad práce a další).

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Hlavní menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

MAS Opavsko

      Spolupracujeme s 

MAS Opavsko

 

http://www.masopavsko.cz

 

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Členské obce