Mikroregion Matice Slezská
MikroregionHáj ve Slezsku

O mikroregionu

Charakteristika mikroregionu

Mikroregion Matice Slezská byl ustaven podpisem smlouvy o sdružení dne 17.12.1999 14 obcemi bývalého okresu Opava, které tvoří souvislé území mezi Opavou a Ostravou.
Jeho území je ohraničeno na západě katastrálním územím města Opavy, na severu řekou Opavou, na východě katastrálním územím města Ostravy a na jihu administrativní hranicí s bývalým okresem Nový Jičín. Jedná se o vesnický region, i když jeho povaha není dominantně zemědělská, jak je to u vesnických mikroregionů běžné. Tento mikroregion je vyčleněn převážně geografickými podmínkami, lokalizací po obou stranách hlavní dopravní tepny - silnice mezi Opavou a Ostravou - a potencionálem pro vytvoření odpočinkové zóny. Typicky venkovský charakter mají zejména obci v jižní části mikroregionu.

Orgány mikroregionu

Sněm starostů je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořen starosty členů.

Předsednictvo sdružení  vede činnost sdružení a jedná jeho jménem. Je tvořeno předsedou, prvním a druhým místopředsedou a dvěma členy předsednictva.

Kontrolní komise ve složení tří členů dohlíží na výkon působnosti předsednictva a realizaci cílů sdružení. O své činnosti podává zprávu Sněmu starostů.

Předsedou MMS je Karel Palovský, starosta obce Háj ve Slezsku.
První místopředsedkyní MMS je Ing. Jana Dedková, starostka obce Čavisov

Druhým místopředsedou MMS je  Mgr. Bc. Vladimír Sobas, starosta obce Dolní Lhota  Členy předsednictva jsou Ing. Jaroslav Berger, starosta obce Horní Lhota a František Šteyer, starosta obce Mokré Lazce.

 

Cíle sdružení obcí

Sdružení vzniká za účelem ochrany zájmů a realizace cílů sdružení obcí v oblastech, jež jsou předmětem činnosti sdružení, a to v duchu demokratických zásad právního státu.
Předmětem činnosti sdružení je: plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, a to zejména na území sdružení, správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, obcí, které jsou členy sdružení, čistota obcí sdružení, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadní likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Další informace

Sdružení mikroregionu Matice Slezské vzniklo 17.12.1999 za účelem rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce, rovněž pak z důvodu koordinace všech projektů v obecní a podnikatelské sféře, ať už v rámci regionálním, celostátním či mezinárodním, kde se dané projekty dotýkají zájmů obcí Mikroregionu Matice Slezská.
Jedním z významných projektů mikroregionu je vznik Integrovaného Informačního Systému Mikroregionu Matice Slezská, jehož je tato prezentace nedílnou součástí. Projekt dotací podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a v jeho rámci byla vybudována mikroregionální počítačová síť, byla založena místní informační centra připojená k Internetu a spojeným úsilím koordinátorů a redaktorů jednotlivých obcí vznikly i tyto informační stránky.

O mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

MAS Opavsko

      Spolupracujeme s 

MAS Opavsko

 

http://www.masopavsko.cz

 

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Členské obce