Mikroregion Matice Slezská
MikroregionHáj ve Slezsku

Turistické zajímavosti a cíle

Odkazy na tipy na výlety v ČR:

 

Ski areál Vaňkův kopec

v obci Horní Lhota, místní části - Zátiší, cca 2 km od silnice I. třídy č. 11 spojující Ostravu a Opavu. Příjezd je možný po silnici č. 465, která je v zimním období udržovaná. 600 m od areálu se nachází zastávka tramvaje č. 5 MHD Ostrava, autobusová zastávka je vzdálená 800 m. www.vankuvkopec.cz


Přírodní památka V Kalužích

Chráněné území se nachází severně od silnice Pustá Polom-Budišovice, v jižním okraji lesa Záleští. Roste na něm smíšený kulturní les, který má místy až parkový vzhled a dodnes je vidět, že se v něm dobře hospodařilo. Název V Kalužích je odvozen od zamokření některých částí lokality, které se nedaly zemědělsky využít a byly proto ponechány samovolnému šíření dřevin. Druhové složení dřevin je pestré. Největší část lesa tvoří sice borovice lesní, ale vedle ní zde roste i smrk ztepilý, jedle bělokorá, dub letní, jeřáb, bříza. V keřovém porostu je nápadná krušina olšová. V nezalesněném mokřadu roste olše lepkavá a bříza bělokorá. Za zmínku stojí i nález ohroženého druhu motýla batolce červeného, který, stejně jako jeho příbuzný batolec duhový, rád posedává na rozblácených lesních cestách. Živnými rostlinami těchto motýlů jsou topoly, osiky, vrby a jívy.


Biokoridor Na Nivě 

se nachází v Mokrých Lazcích. Realizací biokoridoru byl obnoven významný krajinotvorný prvek – potok s navazující potoční nivou  v délce 620 m a celkové ploše 1,2 ha. Vzniklo zde vhodné prostředí pro obojživelníky i drobnou zvěř – koroptve, bažanty, zajíce. Hned po napuštění tůní se zde objevil párek čejky chocholaté, která hnízdí na zemi. Pravý břeh je osázen pásem keřů – svída krvavá, kalina obecná, růže šípková, brslen evropský  a trnka obecná. Dále se zde nacházejí listnaté stromy, zejména olše lepkavá, topol osika, jasan ztepilý, střemcha obecná, javor klen, dub letní a jilm horský. Břehy tůní a mokřiny jsou osázeny původními druhy vrb (vrba popelavá a vrba křehká). Koryto potoka protéká dvěmi tůněmi a je ponecháno ve  vytvořené nivě spontánnímu vývoji.  


Barokní zámek v Kyjovicích

se nachází v jihovýchodní části obce na malém návrší obklopen zámeckým parkem. Pochází z 18. stol., dnes v empírovém slohu. Jedná se o jednopatrovou klasicistní budovu, obdélníkového tvaru s mansardovou střechou. K jižní straně zámku přilehají hospodářské budovy. Zámek obklopuje park o rozloze asi 7 ha, založený již koncem 18. stol. Později za Stolbergů začal být park osazován vzácnými dřevinami, se kterými prováděl Bedřich Stolberg v období mezi první a druhou světovou válkou celkem úspěšně aklimatizační pokusy. Poblíž zámku se nachází dvě barokní plastiky, socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z konce 18. stol. V současnosti sídlí v zámku Domov důchodců. Areál zámku s přírodně krajinářským parkem je volně přístupný, do samotné budovy zámku však vstup není dovolen.


Kulturní památka kaple sv. Máří Magdalény

se nachází ve Štítině v zatáčce silnice na Kravaře, na vyvýšeném pahorku uprostřed vzrostlých lip. Její výstavba souvisela s přestavbou nedaleké, dnes neexistující vodní tvrze z konce 13. století na renesanční zámek.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

v Hrabyni postavený v letech 1885-86 knězem P. Janem Böhmem patří mezi významná poutní místa Slezska.

Ke vzniku poutního místa se váží dvě pověsti. Dle první byl obraz Panny Marie v době válek ukryt neznámým cizincem v hustém hloží na místě dnešního kostela. Ten se patrně pro nemoc či úmrtí nemohl pro obraz vrátit. Později byl obraz objeven pasákem vepřů, který zde hledal zaběhlé stádo. Druhá pověst vypráví o sedlákovi, který přijel do míst dnešního kostela s vozem naloženým dřevem, nemohl však vyjet nahoru. Aby koním ulehčil, shodil synka spícího na voze tak nešťastně, že ho zabil. Pod dojmem hrůzného činu vykonal kající cestu do Říma, kde požádal papeže o rozhřešení. Papež mu ho udělil a současně mu dal obraz Panny Marie, aby na místě, kde zabil svoje dítě, postavil kapli a do ní zavěsil obraz. 


Památník II.světové války

se nachází v Hrabyni v těsné blízkosti hlavní silnice z Ostravy do Opavy. Je zde expozice věnována událostem II. světové války, symbolický hřbitov obětem válečného konfliktu, skanzen bojové techniky a vyhlídková věž.

www.szmo.cz


Vodní tvrz

se nachází v obci Velká Polom. Tato renesanční tvrz byla chráněna pěti rybníky a širokým vodním příkopem.


Kostel sv. Václava

s objektem fary se nalézá v centrální části obce Velká Polom a jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky. Pamětihodností starého hřbitova je lípa u kněžiště kostela. Je vedena jako „památný a chráněný strom,“ její stáří se odhaduje na 700 let.


Ostrá hůrka

památné místo Slezanů se nachází v  Háje ve Slezsku. Od roku 1869 se zde konaly tábory lidu a hned toho prvního se zúčastnilo 15 tisíc lidí z celého Slezska. Žulový památník na Hůrce byl odhalen roku 1929 a byla zde uložena prsť z bojišť 1. světové války. Roku 1938 byl památník zničen nacistickými vojsky. Nově zrekonstruovaný památník byl odhalen v roce 1969 ke stému výročí Hůrky. Roku 1993 byl doplněn deskou slezských zajatců. Do obnoveného sarkofágu památníku byly v roce 2004 vloženy artefakty, které obsahovaly prsť z bojišť 1. a 2. světové války, popravišť a koncentračních táborů včetně dobových dokumentů.


Tvrz Smolkov

se nalézá na kpci Padařov kóza 340 nad obcí Háj ve Slezsku-Smolkov. Na tvrzi jsou přístupny pouze čtyři objekty k prohlédnutí, zbytek tvrze je veřejnosti uzavřen. Prostory využívá armáda České republiky. Součástí je naučná stezka, která začíná u železniční stanice Háj ve Slezsku. Tvrz je tvořena pěti objekty - pěchotním srubem, dělostřeleckým srubem, nedokončenou dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věží, dělostřeleckou pozorovatelnou a vchodovým objektem.  

www.smolkov.web2001.cz


Šťastná planeta

je Slezská ekologická farma Víťi Dostála, ktará se nachází v obci Hlubočec. www.stastnaplaneta.cz

 

Turistické zajímavosti a cíle

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

MAS Opavsko

      Spolupracujeme s 

MAS Opavsko

 

http://www.masopavsko.cz

 

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Členské obce